Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 72/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 17 maja 2004r.


w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 126 pkt 1 i art. 128 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz par. 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2004 r. a mianowicie:
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 94.915 zł
w związku z czym dochody wynoszą zgodnie z zał. nr 1 - 7.046.086 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 94.915 zł
w związku z czym wydatki wynoszą zgodnie z zał. nr 2. - 7.028.388 zł

§ 2

Dokonuje się częściowego podziału rezerwy ogólnej, a mianowicie:
1. Zmniejsza się rezerwę o kwotę 23.000 zł tj. dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 23.000 zł, tj. w dz. 801 rozdz. 80101 par. 4270 zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 r. a mianowicie zwiększa się plan dotacji i wydatków kwotę 94.915 zł, który po zmianie wynosi 306.906 zł zgodnie z załącznikeim nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WSTECZ