Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 74/04
Wójta Gminy Dziemian
z dnia 15 czerwca 2004r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Katra Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 z 1997 roku, poz. 357 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składach określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WSTECZ