Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 82/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 18 sierpnia 2004 r.


w sprawie powołania komisji do wyboru dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach.

Na podstawie art. 36 a ust. 5, w związku z art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach w składzie:

 1. Leszek Pobłocki – Przewodniczący
 2. Piotr Laska
 3. Henryk Koliński
 4. Barbara Kramp
 5. Stanisłąw Lemańczyk
 6. Marek Uzarek
 7. Bogumiła Stolc
 8. Katarzyna Adamczyk
 9. Celina Brzezińska-Słomińska
 10. Izabela Dzieszko
 11. Andrzej Nakielski

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WSTECZ