Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 77/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 30 czerwca 2004 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art. 126 pkt. 1 i art. 128 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. N r 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. zarządzam, co następuje:

§ 1


Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2004 r., a mianowicie:
  1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 15.532 zł
  2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 42.545 zł
    w związku z czym dochody wynoszą zgodnie z zał. Nr 1 7.240.516zł
  3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 15.532 zł
  4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 42.546 zł
    w związku z czym wydatki wynoszą zgodnie z zał. Nr 2 7.222.818zł


§ 2


Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań w zakresie administracji rządowej na 2004r., a mianowicie zmniejsza się plan dotacji i wydatków o kwotę 34.206 zł, który po zmianie wynosi 479.700 zł zgodnie z zał. Nr 3.

§ 3


Dokonuje się częściowego podziału rezerwy ogólnej, a mianowicie:
1. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 6.000 zł, tj. dz. 758 rozdz. 75818 § 4810
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł,
tj. dz. 921 rozdz. 92109 par. 4210 zgodnie z zał. Nr 2.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WSTECZ