Urząd Gminy w Dziemianach
Przetarg nieograniczony pn. "Co powiesz na rybkę" - kampania promocyjna produktów rybołówstwa i akwakultury w Gminie Dziemiany.

Dokumenty do pobrania poniżej

Dokumenty przetargowe

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjasnienia do SIWZ_2

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia