Urząd Gminy w Dziemianach

PRZETARGI I OGŁOSZENIA - 2011 r.Przetarg nieograniczony
- Doposażenie bazy dydaktycznej oraz przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I-III, w ramach projektu Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci kl I-III szkół podstawowych Gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
- Dostawa miału węglowego typ 32,1 kl. 25/12 wg PN - 82/G-97001-3 w ilości 140 t


Modernizacja dróg transportu rolnego w sołectwach Piechowice i Trzebuń

Przetarg nieograniczony
- Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Dziemiany


Przetarg nieograniczony
- Dowóz dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy Dziemiany w roku szkolnym 2011/2012


Przetarg nieograniczony
- Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w miejscowości Kalisz


Przetarg nieograniczony
- Wykonanie boiska wielofunkcyjnego, sportowo – rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Kalisz


Przetarg nieograniczony
- Wykonanie boisk sportowo-rekreacyjnych wraz z placami zabaw w m. Trzebuń i Piechowice


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- Zaprojektowanie i wykonanie 298 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - II TERMIN


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- Zaprojektowanie i wykonanie 298 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego


Przetarg nieograniczony
pn. "Co powiesz na rybkę" - kampania promocyjna produktów rybołówstwa i akwakultury w Gminie Dziemiany.


Ogłoszenie II o przetargu w Piechowicach