Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i wykonanie 298 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 5. Środowisko i Energetyka Przyjazna Środowisku, Działanie 5.4. - Rozwój Energetyki Opartej na Źródłach Odnawialnych. - II termin
Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu

  2. Załącznik Nr 1

  3. SIWZ

  4. Program Funkcjonalno-użytkowy

  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  6. Wyjaśnienia treści SIWZ i PFU

  7. Informacja z sesji otwarcia ofert Solary II

  8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1700
Treść wprowadził(a): Dorau Rafał, 2012-04-19 15:45:34
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2012-04-19 15:23:19