Urząd Gminy w Dziemianach
Doposażenie bazy dydaktycznej oraz przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I-III, w ramach projektu Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci kl I-III szkół podstawowych Gminy Dziemiany

Dokumentacja przetargowa EFS

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania