Urząd Gminy w Dziemianach
PRZETARG NIEOGRANICZONY

WYMIANA TABLIC INFORMACYJNYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY, WYNIKAJĄCA Z USTALENIA DODATKOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI W JĘZYKU REGIONALNYM


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Wykaz tablic miejscowości i kierunkowych na terenie Gminy Dziemiany

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY