Urząd Gminy w Dziemianach

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej strefy aktywności w obszarze jezior Wdzydzkich obejmującą podstrefę na terenie Gminy DziemianyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY