Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Dziemiany prosi o przedstawienie oferty cenowej na dostawę zestawów komputerowych w ilości 14 szt. zgodnie z projektem Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany Projekt realizowany jest w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


ZAPROSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:415
Treść wprowadził(a): Jenta Karolina, 2015-09-18 13:15:44
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-09-18 13:14:19