Urząd Gminy w Dziemianach

PROTOKOŁY KADENCJI 2018 - 2023

 

2018 rok

 

Protokół Nr I/18 z I sesji Rady Gminy w  Dziemianach z  dnia 22 listopada 2018 r.

 

Protokół Nr II/18 z II sesji Rady Gminy w  Dziemianach  z dnia 5 grudnia 2018 r.

 

Protokół Nr III/18 z III sesji Rady Gminy w Dziemianach z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

 

2019 rok

 

Protokół Nr IV/19 z IV sesji Rady Gminy w Dziemianach z dnia 23 stycznia 2019 r.

 

Protokół Nr V/19 z V sesji Rady Gminy w Dziemianach z dnia 13 lutego 2019 r.

 

Protokół Nr VI/19 z VI sesji Rady Gminy w Dziemianach z dnia 8 marca 2019 r.

 

Protokół Nr VII/19 z VII sesji Rady Gminy w Dziemianach z dnia 27 marca 2019 r.

 

Protokół Nr VIII/19 z VIII sesji Rady Gminy w Dziemianach z dnia 10 kwietnia 2019 r.

 

Protokół Nr IX/19 z IX sesji Rady Gminy w Dziemianach z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Protokół Nr X z X sesji Rady Gminy w Dziemianach z dnia 12 czerwca 2019 r.

 

Protokół Nr XI z XI sesji Rady Gminy w Dziemianach z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

Protokół Nr XII z XII sesji Rady Gminy w Dziemianach z dnia 11 września 2019 r.

 

Protokół Nr XIII  z XIII sesji Rady Gminy w Dziemianach z dnia 30 września 2019 r.

 

Protokół Nr XIV z XIV sesji Rady Gminy w Dziemianach z dnia 9 października 2019 r.

 

Protokół Nr XV z XV sesji Rady Gminy w Dziemianach z dnia 30 października 2019 r.

 

Protokół Nr XVI z XVI sesji Rady Gminy w Dziemianach z dnia 27 listopada 2019 r.

 

Protokół Nr XVII z XVII sesji Rady Gminy w Dziemianach z dnia 18 grudnia 2019 r.

 

 

2020 rok

 

Protokół Nr XVIII z XVIII sesji Rady Gminy w Dziemianach z dnia 21 stycznia 2020 r.

 

Protokół Nr XIX z XIX sesji Rady Gminy w Dziemianach z dnia 26 lutego 2020 r.

 

Protokół Nr XX z XX sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 03 marca 2020 r.

 

Protokół Nr XXI z XXI sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 31 marca 2020 r.

 

Protokół Nr XXII z XXII sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 20 maja 2020 r.

 

Protokół Nr XXIII z XXIII sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 21 lipca 2020 r.

 

Protokół Nr  XXIV z XXIV sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 7 września 2020 r.

 

Protokół Nr XXV z XXV sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 6 października 2020 r.

 

Protokół Nr XXVI z XXVI sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 28 października 2020 r.

 

Protokół Nr XXVII z XXVII sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 30 listopada 2020 r.

 

Protokół Nr XXVIII z XXVIII sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

 

2021 rok

 

Protokół Nr XXIX z XXIX sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 27 stycznia 2021 r.

 

Protokół Nr XXX z XXX sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 15 lutego 2021 r.

 

Protokół Nr XXXI z XXXI sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 31 marca 2021 r.

 

Protokół Nr XXXII z XXXII sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 5 maja 2021 r.

 

Protokół Nr XXXIII z XXXIII sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 8 czerwca 2021 r.

 

Protokół Nr XXXIV z XXXIV sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Protokół Nr XXXV z XXXV sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 19 sierpnia 2021 r.

 

Protokół Nr XXXVI z XXXVI sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 15 września 2021 r.

 

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 27 października 2021 r.

 

Protokół Nr XXXVIII z XXXVIII sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

Protokół Nr XXXIX z XXXIX sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 grudnia 2021 r.

 

2022 rok

 

Protokół Nr XL z XL sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 25 stycznia 2022 r.

 

Protokół Nr XLI z XLI sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 9 lutego 2022 r.

 

Protokół Nr XLII/22 z XLII sesji Rady Gminy  Dziemiany z dnia 30 marca 2022 r.

 

Protokół Nr XLIII/22 z XLIII sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 6 kwietnia 2022 r.

 

Protokół Nr XLIV/22 z XLIV sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 27 kwietnia 2022 r.

 

Protokół Nr XLV/22 z XLV sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 8 czerwca 2022 r.

 

Protokół Nr XLVI/22 z XLVI sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 czerwca 2022 r.

 

Protokół Nr XLVII/22 z XLVII sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 19 lipca 2022 r.

 

Protokół Nr XLVIII/22 z XLVIII sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 10 sierpnia 2022 r.

 

Protokół Nr XLIX/22 z XLIX sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 19 września 2022 r.

 

Protokół Nr L/22 z L sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 27 września 2022 r.

 

Protokół Nr LI/22 z LI sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 25 października 2022 r.

 

Protokół Nr LII/22 z LII sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 3 listopada 2022 r.

 

Protokół Nr LIII/22 z LIII sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 16 listopada 2022 r.

 

Protokół Nr LIV/22 z LIV sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 14 grudnia 2022 r.

 

2023 rok

Protokół Nr LV/23 z LV sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 19 stycznia 2023 r.

 

Protokół Nr LVI/23 z LVI sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 24 lutego 2023 r.

 

Protokół Nr LVII/23 z LVII sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 marca 2023 r.

 

Protokół Nr LVIII/23 z LVIII sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 10 maja 2023 r.

 

Protokół Nr LIX/23 z LIX sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 28 czerwca 2023 r.

 

Protokół Nr LX/23 z LX sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 25 lipca 2023 r.

 

Protokół Nr LXI/23 z LXI sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 31 sierpnia 2023 r.

 

Protokół Nr LXII/23 z LXII sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 20 października 2023 r.

 

Protokół Nr LXIII/23 z LXIII sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 26 października 2023 r.

 

Protokół Nr LXIV/23 z LXIV sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 22 listopada 2023 r.

 

Protokół Nr LXV/23 z LXV sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 8 grudnia 2023 r.

 

Protokół Nr LXVI/23 z LXVI sesji Rady Gminy Dziemiany z dnia 14 grudnia 2023 r.