Urząd Gminy w Dziemianach
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - rok 2005

Zarządzenie Nr 109/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dziemianach


Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Dziemianach

Zarządzenie Nr 110/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach


Zarządzenie Nr 111/2005 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie powołania komisji


Zarządzenie nr 112/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.


Zarządzenie Nr 113/05 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie układu wykonawczego budżetu Urzędu Gminy oraz planów finansowych podległych jednostek budżetowych


Zarządzenie Nr 114/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowo-wartościowej, składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej &
8211; pozabilansowej#

Zarządzenie Nr 115/05 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania komisji stypendialnej


Zarządzenie Nr 116/05 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie wytycznych do opracowania projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2005/2006 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziemiany


Zarządzenie nr 117/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.


Zarządzenie nr 118/05 Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 25 kwietnia 2005 r.


Zarządzenie Nr 119/05/I Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2005 r.


Zarządzenie Nr 119/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 120/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.


Zarządzenie Nr 121/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie określenia wysokości dodatku finansowego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 122/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie powołania komisji


Zarządzenie Nr 123/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.


Zarządzenie nr 124/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.


Zarządzenie Nr 125/05 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2005 r.


Zarządzenie Nr 126/05 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej


Zarządzenie nr 127/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.


Zarządzenie Nr 128/05 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Dziemiany


Zarządzenie nr 129/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.


Zarządzenie Nr 130/05 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2005 r.


Zarządzenie Nr 131/05 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


Zarządzenie nr 132/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dziemiany dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr 133/05 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania Pana Henryka Kolińskiego Sekretarza Gminy Dziemiany na funkcję pełniącego obowiązki Zastępcy Wójta Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 134/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dziemiany dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr 135/05 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.


Zarządzenie Nr 136/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2006 r.


Zarządzenie nr 137/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.


Zarządzenie Nr 138/05 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie powołania Pani Adriany Borzyszkowskiej do pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach


Zarządzenie Nr 139/05 Wójta Gminy Dziemiany

Zarządzenie nr 140/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.


Zarządzenie Nr 141/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.


Zarządzenie Nr 142/05 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2005 r.


Zarządzenie Nr 143/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2006 r.


Zarządzenie nr 144/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.


Zarządzenie Nr 145/05 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Dziemiany.


Zarządzenie Nr 146/05 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie Regulaminu dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 147/05 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2005 r.


Zarządzenie Nr 148/05 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie zminy budżetu gminy na 2005 r.


Zarządzenie Nr 149/05 Wójta Gminy Dziemiany
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2005 r.


Zarządzenie Nr 150/05 Wójta Gminy w Dziemianach
w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu gminy
na 2006 r.