Urząd Gminy w Dziemianach

 

PROTOKOŁY KADENCJI 2014 - 2018

 

Protokół nr I/2014

Protokół nr II/2014

Protokół nr III/2014

Protokół nr IV/2015

Protokół nr V/2015

Protokół nr VI/2015

Protokół nr VII/2015

Protokół nr VIII/2015

Protokól nr IX/2015

 

Protokół nr X/2015

 

Protokól nr XI/2015

 

Protokół nr XII/2015

 

Protokól nr XIII/2015

 

Protokół nr XIV/2015

 

Protokół nr XV/2015

 

Protokół nr XVI/2015

 

Protokół nr XVII/2015

 

Protokół nr XVIII/2016

 

Protokół nr XIX/2016

 

Protokół nr XX/2016

 

Protokół nr XXI/2016

 

Protokół nr XXII/2016

 

Protokół nr XXIII/2016

 

Protokół Nr XXIV/16 z dnia 8 lipca 2016 r.

 

Protokół Nr XXV/16 z dnia 14 września 2016 r.

 

Protokół Nr XXVI/16 z dnia 26 października 2016 r.

 

Protokół Nr XXVII/16 z dnia 28 października 2016 r.

 

Protokół Nr XXVIII/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

 

Protokół Nr XXIX/16 z dnia 21 grudnia 2016 r.

 

Protokół nr XXX/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

 

Protokół Nr XXXI/17 z dnia 12 stycznia 2017 r.

 

Protokół Nr XXXII/17 z dnia 17 lutego 2017 r.

 

Protokół Nr XXXIII/17 z dnia 17 marca 2017 r.

 

Protokół Nr XXXIV/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

 

Protokół Nr XXXV/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

 

Protokół Nr XXXVI/17 z dnia 31 maja 2017 r.

 

Protokół Nr XXXVII/17 z dnia 8 czerwca 2017 r.

 

Protokół Nr XXXVIII/17 z dnia 5 lipca 2017 r.

 

Protokół Nr XXXIX/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

 

Protokół Nr XL/17 z dnia 27 września 2017 r.

 

Protokół Nr XLI/17 z dnia 30 października 2017 r.

 

Protokół Nr XLII/17 z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Protokół Nr XLIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

Protokół Nr XLIV/18 z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

Protokół Nr XLV/18 z dnia 29 marca 2018 r.

 

Protokół Nr XLVI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

 

Protokół Nr XLVII/18 z dnia 15 maja 2018 r.

 

Protokół Nr XLVIII/18 z dnia 11 czerwca 2018 r.

 

Protokół Nr XLIX/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.

 

Protokół Nr L/18 z dnia 25 lipca 2018 r.

 

Protokół Nr LI/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.

 

Protokół Nr LII/18 z dnia 5 września 2018 r.

 

Protokół Nr LIII/18 z dnia 26 września 2018 r.

 

Protokół Nr LIV/18 z dnia 25 października 2018 r.