Urząd Gminy w Dziemianach

Formularz interpelacji /zapytania radnego

 

KADENCJA 2024 -  2029

 
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH - 2024
 
 
1. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
     Interpelacja