Urząd Gminy w Dziemianach

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH - 2019

 

Formularz interpelcji/zapytania radnego

 

1. Interpelacja radnego Jana Narloch  w sprawie ul. Majkowskiego i Kalinowej

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelację

 

2. Interpelacja radnego Stanisława Kuczkowskiego   w sprawie przejęcia na rzecz Gminy odcinka drogi łączącej ul. Górną z przejazdem kolejowym w Dziemianach.

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelację

 

3. Zapytanie radnego Krzysztofa Rolbieckiego dotyczące możliwości postawienia odpowiedniego znaku drogowego i uregulowania ruchu dla pieszych i pojazdów drogowych na odcinku ulicy 8 -go Marca w Dziemianach.

      Zapytanie

      Odpowiedź na zapytanie

 

4. Interpelacja radnego Krzysztofa Rolbieckiego dotycząca podjęcia czynności związanych z zainstalowaniem oświetlenia przy ulicy Potulickiej w Dziemianach.

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelację

 

5. Interpelacje radnego Krystiana Kaszubowskiego w sprawie:

      - udzielenia odpowiedzi, kiedy zostanie ukończona odbudowa dróg uszkodzonych w trakcie nawałnicy tj. Kalisz - Stare Słone,

     - podjęcia działań mających na celu naprawę nawierzchni ulic w Kaliszu,

     - podania orientacyjnego terminu ukończenia budowy instalacji kanalizacyjnej w miejscowości Kalisz,

     Interpelacja

      Odpowiedź na interpelację

 

6. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz dotycząca zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2019 środków finansowych na budowę boksu garażowego .

       Interpelacja

       Odpowiedź na interpelację

 

7. Interpelacja radnej Marii Turzyńskiej - Stopa dotycząca montażu progu zwalniajacego.

       Interpelacja

       Odpowiedź na interpelację

 

8. Interpelacja radnego Stanisława Kuczkowskiego dotycząca utwardzenia nawierzchni ul. Kaszubskiej na odcinku od drogi powiatowej.

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelację

 

9. Interpelacja radnego Stanisława Kuczkowskiego dotycząca podjęcia działań w/s naprawy ul. Górnej.

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelację

 

10. Interpelacja radnego Krzysztofa Rolbieckiego dotycząca podjęcia czynności związanych z bieżącą naprawą ulicy Dworcowej w Dziemianach

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelację

 

11. Interpelacja radnej Joanny Stopa dotycząca zabdania o czystość po przez ustawienie kosza przy nowo powstałym placu przy ul. Robotniczej pn. "Street   Workout Dziemiany" oraz ławki dla trenujących jak i interesantów

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelację

 

12. Interpelacja radnej Joanny Stopa dotycząca montażu ławki od strony ul. Partyzantów i ul. Łąkowej na wysokości podejścia na ulicy Kopernika

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelację

 

13. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz dotycząca postawienia lustra drogowego przy ul. Wyzwolenia

       Interpelacja

       Odpowiedź na interpelację

 

14. Interpelacja radnego Krystiana Kaszubowskiego

       Interpelacja

       Odpowiedź na interpelacje

       Odpowiedź na interpelacje

 

15. Interpelacja radnego Krystiana Sikora

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelacje

 

16. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz

        Interpelacja

        Odpowiedź na interpelacje

 

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH - 2020

 

1. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz

        Interpelacja

        Odpowiedź na interpelacje

      

2. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz

         Interpelacja

         Odpowiedź na interpelacje

 

3. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz

         Interpelacja

         Odpowiedź na interpelacje

 

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH - 2021

 

1. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz

        Interpelacja

        Odpowiedź na interpelacje

        Odpowiedź na interpelacje

 

2. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz

          Interpelacja

          Odpowiedź na interpelacje

 

3. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz

          Interpelacja

          Odpowiedź na interpelacje

 

4. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz

          Interpelacja

         Odpowiedź na interpelacje

 

5. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz

        Interpelacja

        Odpowiedź na interpelacje

 

6. Zapytanie radnej Teresy Mankiewicz

       Zapytanie

       Odpowiedź na interpelacje

 

7. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelacje

 

8. Zapytanie radnej Teresy Mankiewicz

     Zapytanie

     Odpowiedź na zapytanie

 

9. Zapytanie radnej Teresy Mankiewicz

       Zapytanie

       Odpowiedź na interpelacje

 

10. Interpelacja radnej Joanny Stachowicz

       Interpelacja

        Odpowiedź na interpelacje

 

11. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz

        Interpelacja

        Odpowiedź na interpelacje

 

12. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz

        Interpelacja