Urząd Gminy w Dziemianach

 

ARCHIWUM INTERPELACJI I ZAPYTAŃ RADNYCH 

 

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH - 2019

1. Interpelacja radnego Jana Narloch  w sprawie ul. Majkowskiego i Kalinowej

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelację

 

2. Interpelacja radnego Stanisława Kuczkowskiego   w sprawie przejęcia na rzecz Gminy odcinka drogi łączącej ul. Górną z przejazdem kolejowym w Dziemianach.

      Interpelacja

     Odpowiedź na interpelacje

 

3. Zapytanie radnego Krzysztofa Rolbieckiego dotyczące możliwości postawienia odpowiedniego znaku drogowego i uregulowania ruchu dla pieszych i pojazdów drogowych na odcinku ulicy 8 -go Marca w Dziemianach.

      Zapytanie

      Odpowiedź na zapytanie

 

4. Interpelacja radnego Krzysztofa Rolbieckiego dotycząca podjęcia czynności związanych z zainstalowaniem oświetlenia przy ulicy Potulickiej w Dziemianach.

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelację

 

5. Interpelacje radnego Krystiana Kaszubowskiego w sprawie:

      - udzielenia odpowiedzi, kiedy zostanie ukończona odbudowa dróg uszkodzonych w trakcie nawałnicy tj. Kalisz - Stare Słone,

     - podjęcia działań mających na celu naprawę nawierzchni ulic w Kaliszu,

     - podania orientacyjnego terminu ukończenia budowy instalacji kanalizacyjnej w miejscowości Kalisz,

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelacje

 

6. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz dotycząca zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2019 środków finansowych na budowę boksu garażowego .

       Interpelacja

       Odpowiedź na interpelację

 

7. Interpelacja radnej Marii Turzyńskiej - Stopa dotycząca montażu progu zwalniajacego.

       Interpelacja

       Odpowiedź na interpelację

 

8. Interpelacja radnego Stanisława Kuczkowskiego dotycząca utwardzenia nawierzchni ul. Kaszubskiej na odcinku od drogi powiatowej.

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelację

 

9. Interpelacja radnego Stanisława Kuczkowskiego dotycząca podjęcia działań w/s naprawy ul. Górnej.

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelację

 

10. Interpelacja radnego Krzysztofa Rolbieckiego dotycząca podjęcia czynności związanych z bieżącą naprawą ulicy Dworcowej w Dziemianach

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelację

 

11. Interpelacja radnej Joanny Stopa dotycząca zabdania o czystość po przez ustawienie kosza przy nowo powstałym placu przy ul. Robotniczej pn. "Street   Workout Dziemiany" oraz ławki dla trenujących jak i interesantów

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelację

 

12. Interpelacja radnej Joanny Stopa dotycząca montażu ławki od strony ul. Partyzantów i ul. Łąkowej na wysokości podejścia na ulicy Kopernika

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelację

 

13. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz dotycząca postawienia lustra drogowego przy ul. Wyzwolenia

       Interpelacja

      Odpowiedź na interpelacje

 

14. Interpelacja radnego Krystiana Kaszubowskiego

       Interpelacja

       Odpowiedź na interpelacje

       Odpowiedź na interpelacje

 

15. Interpelacja radnego Krystiana Sikora

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelacje

 

16. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz

        Interpelacja

        Odpowiedź na interpelacje

 

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH - 2020

 

1. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz

        Interpelacja

        Odpowiedź na interpelacje

      

2. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz

         Interpelacja

         Odpowiedź na interpelacje

 

3. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz

         Interpelacja

         Odpowiedź na interpelacje

 

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH - 2021

 

1. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz

        Interpelacja

        Odpowiedź na interpelacje

        Odpowiedź na interpelacje

 

2. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz

          Interpelacja

          Odpowiedź na interpelacje

 

3. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz

          Interpelacja

          Odpowiedź na interpelacje

 

4. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz

          Interpelacja

         Odpowiedź na interpelacje

 

5. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz

        Interpelacja

        Odpowiedź na interpelacje

 

6. Zapytanie radnej Teresy Mankiewicz

       Zapytanie

       Odpowiedź na interpelacje

 

7. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz

      Interpelacja

      Odpowiedź na interpelacje

 

8. Zapytanie radnej Teresy Mankiewicz

     Zapytanie

     Odpowiedź na zapytanie

 

9. Zapytanie radnej Teresy Mankiewicz

       Zapytanie

       Odpowiedź na interpelacje

 

10. Interpelacja radnej Joanny Stachowicz

       Interpelacja

        Odpowiedź na interpelacje

 

11. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz

        Interpelacja

        Odpowiedź na interpelacje

 

12. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz

        Interpelacja

        Odpowiedź na interpelacje

 

13. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz
       Interpelacja
      Odpowiedź na interpelacje
       
14. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz
       Interpelacja
       Odpowiedź na interpelacje
 
15. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
        Interpelacja
       Odpowiedź na interpelacje
 
16. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
       Interpelacja
       Odpowiedź na interpelacje
 
17. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
       Interpelacja
       Odpowiedź na interpelacje
 
18. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz
       Interpelacja
       Odpowiedź na interpelacje
 
19. Interpelacja radnej  Marii Turzyńskiej Stopa
       Interpelacja
       Odpowiedź na interpelacje
 
20. Interpelacja radnej Joanny Stachowicz
       Interpelacja
       Odpowiedź na interpelacje
 
21. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
       Interpelacja
       Odpowiedź na interpelacje
 
22. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
      Interpelacja
      Odpowiedź na interpelacje
 
23. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
        Interpelacja
        Odpowiedź na interpelacje
 
24. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
        Interpelacja
         Odpowiedź na interpelacje
 
25. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz
       Interpelacja
       Odpowiedź na interpelacje
 
26. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz
      Interpelacja
       Odpowiedź na interpelacje
 
27. Zapytanie radnej Doroty Łopusiewicz
       Zapytanie
       Odpowiedź na zapytanie
 
28. Zapytanie radnej  Teresy Mankiewicz
       Zapytanie
       Odpowiedź na zapytanie
 
29. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
       Interpelacja
       Odpowiedź na interpelacje
 
30. Zapytanie radnej Doroty Łopusiewicz
      Zapytanie
       Odpowiedź na zapytanie
 
31. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz
        Interpelacja
        Odpowiedź na interpelacje
 
32. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
        Interpelacja
        Odpowiedź na interpelacje
 
33. Zapytanie radnej Teresy Mankiewicz
       Zapytanie
      Odpowiedź na zapytanie
 
34. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
       Interpelacja
       Odpowiedź na interpelację
 
35. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
      Interpelacja
      Odpowiedź na interpelację
 
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH - 2022
 
 
1. Interpelacja radnego Tomasza Borzyszkowskiego
     Interpelacja
     Odpowiedź na interpelację
 
2. Interpelacja radnego Tomasza Borzyszkowskiego
     Interpelacja
     Odpowiedź na interpelację
 
3. Interpelacja radnej Joanny Stachowicz
      Interpelacja
      Odpowiedź na interpelację
 
4. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz
     Interpelacja
    Odpowiedź na interpelację
 
5. Zapytanie radnej Doroty Łopusiewicz
     Zapytanie
     Odpowiedź na interpelację
 
6. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz
     Interpelacja
     Odpowiedź na interpelację
 
7. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
      Interpelacja
      Odpowiedź na interpelację
 
8. Interpelacja radnego Andrzeja Hoppe
      Interpelacja
     Odpowiedź na interpelację
 
9. Interpelacja radnej Ewy Szulta
      Interpelacja
      Odpowiedź na interpelacje
 
10. Interpelacja radnej Ewy Szulta
     Interpelacja
     Odpowiedź na interpelacje
 
11. Zapytania radnej Marii Turzyńskiej - Stopa
      Zapytania
       Odpowiedź na zapytania
 
12. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz
       Interpelacja
       Odpowiedź na interpelacje
 
13. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz
       Interpelacja
       Odpowiedź na interpelacje
 
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH - 2023
 
1. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz
 
2. Zapytanie radnej Doroty Łopusiewicz
    Zapytanie
 
3. Interpelacja radnej Joanny Stachowicz
     Interpelacja
 
4. Interpelacja radnego Tomasza Borzyszkowskiego
      Interpelacja
 
5. Interpelacja radnego Tomasza Borzyszkowskiego
      Interpelacja
 
6. Interpelacja radnego Tomasza Borzyszkowskiego
     Interpelacja
 
7. Interpelacja radnego Tomasza Borzyszkowskiego
 
8. Interpelacja radnego Tomasza Borzyszkowskiego
     Interpelacja
 
9. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
     Interpelacja
 
10. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
     Interpelacja
 
11. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
     Interpelacja
 
12. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
     Interpelacja
 
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH - 2024
 
1. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
     Interpelacja
 
2. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
     Interpelacja
 
3. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz
     Interpelacja
 
4. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz
 
5. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz
 
6. Zapytanie radnej Doroty Łopusiewicz
    Zapytanie
 
7. Interpelacja radnej Doroty Łopusiewicz
 
8. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
     Interpelacja
 
9. Interpelacja radnej Teresy Mankiewicz
     Interpelacja