Urząd Gminy w Dziemianach

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - ROK 2021

 

Zarządzenie Nr 1073/21 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1074/21 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytków

 

Zarządzenie Nr 1075/21 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, w Urzędzie Gminy w Dziemianach i jednostkach organizacyjnych Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1076/21 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

 

Zarządzenie Nr 1077/21 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 343/10 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Dziemianach i w jednostkach budżetowych podległych gminie ostatnio zmienionego Zarządzeniem Nr 1013/20 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 343/10 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Dziemianach i w jednostkach budżetowych podległych gminie

 

Zarządzenie Nr 1078/21 z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty oraz lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1079/21 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1080/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2021 roku

 

Zarządzenie Nr 1081/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1082/21 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 1025/20 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 14 maja 2020r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zarządzenie Nr 1083/21 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2021 roku

 

Zarzązdenie Nr 1084/21 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określania w Urzędzie Gminy Dziemiany jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego wysokości prewspółczynnika oraz wysokości współczynnika proporcji VAT w 2021 roku.

 

Zarządzenie Nr 1085/21 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1086/21 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1087/21 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 1088/21 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego.

 

Zarządzenie Nr 1089/21 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2020 rok.

 

Zarządzenie Nr 1090/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1060/20 z dnia 30.10.2020 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Dziemiany i jej jednostkach budżetowych

 

Zarządzenie Nr 1091/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1092/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1093/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1094/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1095/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach za 2020 rok

 

Zarządzenie Nr 1096/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę w roku 2021.

 

Zarządzenie Nr 1097/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Żłobka w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1098/21 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1099/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1100/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1101/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 343/10 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Dziemianach i w jednostkach budżetowych podległych gminie ostatnio zmienionego Zarządzeniem Nr 1077/21 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 343/10 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Dziemianach i w jednostkach budżetowych podległych gminie

 

Zarzadzenie Nr 1102/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze

 

Zarządzenie Nr 1103/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie podgrzania wody

 

Zarządzenie Nr 1104/21 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Wójta Gminy Dziemiany za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i sportu

 

Zarządzenie Nr 1105/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1106/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1107/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzedzie Gminy w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1108/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1109/21 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Żłobka w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1110/21 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1111/21 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1112/2021  z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 1113/21 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej

 

Zarządzenie Nr 1114/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1115/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1116/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Dziemianach.

 

Zarządzenie Nr 1117/21 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Dziemiany Nr 963/19 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki energii cieplnej.

 

Zarządzenie Nr 1118/21 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1119/21 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021r.

 

Zarządzenie Nr 1120/21 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1121/21 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021r.

 

Zarządzenie Nr 1122/21 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1123/21 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1124/21 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1125/21 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej.

 

Zarządzenie Nr 1126/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dziemiany na lata 2022-2035

 

Zarządzenie Nr 1127/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Dziemiany na rok 2022

 

Zarządzenie Nr 1128/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budzetu gminy na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1129/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1130/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków korzystania ze służbowych telefonów komórkowych

 

Zarządzenie Nr 1130/I/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1131/21 z dnia 6 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1132/21 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowo-wartościowej, składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej – pozabilansowej oraz środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania w kasie UG, oraz sprzętu użyczonego

 

Zarządzenie Nr 1133/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1134/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

 

Zarządzenie Nr 1135/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę w roku 2021.

 

Zarządzenie Nr 1136/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021r

 

Zarządzenie Nr 1137/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 1138/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

Zarządzenie Nr 1139/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę w roku 2022.

 

Zarządzenie Nr 1140/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021 r.