Urząd Gminy w Dziemianach

 

2023

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2023 roku

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2023 r.

2022

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2022 roku

Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2022 r.

 

2021

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2021 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizcji zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2021 roku

Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

 

2020

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2020 r.

Ogłoszenie o otwartym konkurskie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2020 roku

Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

2019

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym konkurskie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2019 roku

Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019

 

2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2018 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DZIEMIANY W 2018 ROKU

 

2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DZIEMIANY W 2017 ROKU

 

 

2  0  1  6

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DZIEMIANY W 2016 ROKU


Zaproszenie do wskazania kandydatów do komisji konkursowych ds. zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych kultury fizycznej, edukacja oświata i wychowanie oraz realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych